Цени

Цена за един учебен час по английски език – 10,00 лв.

Цена за един учебен час по биология – 15,00 лв.

Цена за един учебен час по химия – 20,00 лв.

 

Продължителността на един учебен час е 45 мин.